De buurt

Heihoek

De naam van onze buurt is Heihoek. Er is een gezond evenwicht tussen rust en leven, tussen gezellig thuis of actief in de buurt. Je kan een boek lezen in het park omringd door de spelende kinderen of je kan deelnemen aan activiteiten in het lokale dienstencentrum Den Deigem. Wil je niks verspillen? Neem dan deel aan een repair café, enkele huizen verder in De Keeting Ook al ligt deze wijk midden in de stad, ze straalt rust uit. Een rust die misschien afstamt van de paters uit het voormalige klooster, kerk en hun tuin: de Karmelietentuin. Lees ook meer over dit parkje op: https://mechelen.mapt.be/wiki/Karmelietentuin.

Wil je weten wat er leeft in onze buurt? Neem een kijkje op de website van het Buurtcomité Heihoek.

De Kroonstraat in Mechelen

In het stadsarchief van Mechelen vinden we de eerste vermelding van de 'Croonstrate' terug in 1520. Er zijn ook varianten terug te vinden zoals 'Croonstrate/ Croonestraat/ Croonestraat'. In 1798, onder Frans bewind wordt er voornamelijk naar deze straat verwezen als 'Rue des Piques', soms ook wel 'Rue de la Couronne'.

Volgens Erfgoed Vlaanderen en Eeman, Kennes & Mondelaers (1984) was de Kroonstraat oorspronkelijk de "Gorterstraat", genoemd naar een gelijknamige aanzienlijke familie in de 14e en 15e eeuw. Toen de straat deel begon uit te maken van het "Kwartier" (een wijk van publieke ontuchthuizen), kreeg ze een nieuwe naam. Dit gebeurde rond 1520.

Aan de westelijke straatzijde vind je homogene bebouwing uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Er zijn lijstgevels van twee tot drie bouwlagen en meestal twee traveeën, met rechthoekige of getoogde vensters (zie nummers 14, 22 tot 26 en 38 tot 48). Er zijn ook gecementeerde rijhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw, met getoogde vensters in rijke stucomlijsting met siersluitsteen. (50 en 54). Enkele panden vallen op door hun kleurrijke faiencetegelbekleding (28, 38, 46 en 66). Nummers 58-60 hebben bakstenen lijstgevels uit het begin van de 20ste eeuw, verlevendigd door gekleurde tegels voor muurbanden, boogstenen en panelen op de borstwering. Aan de overkant is er zicht op een hoge nieuwe bouw, die een schril contrast vormt met de bakstenen tuinmuur van het minderbroederklooster. (bron: Erfgoed Vlaanderen)

Op nummer 56 woonde vroeger een kunstschilder. Nadien de familie Vandekerckhove. In 2021 maken wij er het eerste (gecertifieerd) passief rijhuis in de stad Mechelen van!

Wil je meer weten over de geschiedkundige stadsevolutie van de stad Mechelen? Bezoek de website van Erfgoed Vlaanderen


Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent, 1984.

Praktisch

Voor nieuwe bewoners in de buurt kunnen we alvast volgende praktische tips mee geven:

In beeld