Afbraak

Een renovatie impliceert meestal ook een fase waarin dingen worden afgebroken. Het zogenaamde strippen van de woning.

We willen niet alleen op een duurzame manier bouwen, maar ook de sloop op een ecologische manier aanpakken. Want het afvoeren van afval, heeft ook een impact op ons milieu. Het past ook perfect in het circulaire verhaal; reuse, reduce, recycle. We willen uiteindelijk zo weinig mogelijk storten en dat wat we niet hergebruiken willen we met zo weinig mogelijk down-cycling herbestemmen.

Hieronder een overzicht van de verschillende fracties die we tegen kwamen in onze woning en welke bestemming we er aan gaven. Al dan niet aangevuld met enkele opmerkingen of lessons-learned.

Afbraak

Bijkomend lieten we ons adviseren door https://www.re-trace.io/ welke een beloftevol platform aan het uitbouwen zijn om de materiaalstromen te optimaliseren.

We maakte ook een meer gedetailleerde materiaal inventaris op basis van de templates in de GRO. Conclusie is dat dit een goed uitgangspunt is, maar erg lastig in te vullen is door particulieren met weinig achtergrond. Ook is het nooit bedoeld voor kleine projecten.