Waar staan we?

Periode 1: de zoektocht en het kopen

Op 2 januari 2019 zag Christophe deze advertentie online verschijnen. De volgende dag bezochten we het huis. Zo zag het er die dag uit.

Periode 2: de afbraak

Bij het stelselmatig afbreken van ons huis, kwamen we nog enkele pareltjes uit een ver verleden tegen: al onze plafonds bleken fijn beschilderd! Je kan hier meegenieten van onze ontdekking. We konden ze spijtig genoeg wel niet behouden. Over de technische en duurzaamheidsaspecten van de afbraak weiden we een aparte pagina.

We contacteerde verschillende instanties en mensen over deze mooie schilderingen en kregen volgende antwoorden:

Joke Bungeneers (interieurwachter bij Monumentenwacht provincie Antwerpen, departement ruimte, erfgoed en mobiliteit - dienst erfgoed):

"Wat een boeiende ontdekking! Heel bijzonder om nog zo’n grote fragmenten van de originele interieurafwerking terug te vinden.

Er zijn duidelijk minstens twee ‘handen’ aan het werk geweest: een heel goede decorateur (living, slaapkamer, inkom/trap) en een ietwat naïeve doe-het-zelver (keuken). Het zou zeker de moeite zijn om dit uitgebreid te inventariseren en verder onderzoek te doen naar de uitvoerder(s).

Daarbij moet je zeker de mogelijkheid voor ogen houden dat de PVB – 1905 in het medaillon in de gang wellicht niet de uitvoerder (schilder, decorateur) is. Het is veel waarschijnlijker dat dit de initialen van de bewoner zijn, die hier in 1905 introk (kan zowel de initialen van één persoon zijn, als het gecombineerde monogram van een echtpaar; een beetje te vergelijken met het oude gebruik nog te zien in sommige vakwerkboerderijen om bij de ‘intrede’ van een pas getrouwd paar de initialen van beiden en het jaartal in de bovendorpel of op een van de posten van de voordeur aan te brengen)."

de heer Vaecl Axel (Documentalist bij de stad Mechelen):

"Het is zeker uitzonderlijk dat zulke plafondschilderingen van de belle époque in zulke goede staat nog bewaard zijn gebleven in situ te Mechelen (zonder een oordeel over hun kwaliteit uit te spreken).

Rond 1920 woonde er in dit huis Kroonstraat 56 een zekere Van Beveren Jozef Frans (Mechelen 6/04/1878-) een schilder aan het arsenaal.

De initialen van de familienaam zouden hier kunnen kloppen, maar zekerheid hierover hebben wij niet."

Sarah Grugeon (buurtbewoonster):

"Mijn naam is Sarah Grugeon, ik ben restauratrische van muurschilderingen. Je hebt een prachtige eind 19de eeuwse plafond schildering ontdekt. Meestal is dit een marouflage. Dat wil zeggen een schildering op doek dat ze nadien hebben aangebracht op jullie plafond. Deze werden meestal gekocht voor in de 'schoone' kamer om de bezoekers te imponeren. In de jaren '70 werden deze meestal verstopt achter een vals plafond omdat dit de hoge energiekosten deed verlagen en ook het behoorde niet meer tot algemene smaak. Eigenlijk is dit jullie geluk want zo is het bewaard gebleven.

Zo te zien valt de schade wel mee. Vooral afzetting van teer, door de vele dikke sigaren dat toen werden gerookt.

Je kan je vondst melden bij monumentenwacht van Mechelen. Dit zitten recht tegenover het mechelhuis in de Befferstraat. De kans ik klein dat ze zelf komen kijken maar je kan er wel met foto's terecht. Misschien kan je er zelfs een hulpvaardige ambtenaar vinden die je wat meer uitleg hierover kan geven."

Periode 3: de opbouw

De meest belangrijke fase, het terug opbouwen van de woning en ze terug bewoonbaar maken. Voorlopig nog geen foto's, maar wel drie deelfases die we inhoudelijk belichten op:

  1. Bouwaanvraag

  2. Ontwerp

  3. Uitvoering